ข่าวประกวดราคา

บริษัท การบินไทย จำกัด - สอบราคา (Thu 28 Oct 2010)
รับที่ ก.131/23 ต.ค. 53ว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อพิมพ์งานตำราและงานเอกสารต่าง ๆ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด ประจำหน่วยงาน TX-D ฝ่ายช่าง ดอนเมือง จำนวน 1 คน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ? 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2545-3251

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ - สอบราคา (Thu 28 Oct 2010)
รับที่ ส.563/26 ต.ค.53ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 1 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2904 7604

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส - ยกเลิก (Thu 28 Oct 2010)
รับที่ ส.588/27 ต.ค.53ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 6 คัน ตามเลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 - ประกวดราคา (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.102/23 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ของแขวงการทางเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2138(ไร่ทาม) ? บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (สงเปือย) ระหว่าง กม.14+000 - กม.18+950 ปริมาณงาน 45,150 ตร.ม.ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 28 ตุลาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737033(ต่อ 21)

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 - ประกวดราคา (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.152/24 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน กม.12+000(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์) ? แยกไปศรีเทพ ระหว่าง กม.17+950 - กม.22+500 ปริมาณงาน 41,115 ตร.ม.ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737033(ต่อ 21)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ประสงค์ (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.179, ก.179.1,ก.179.1.1/26 ต.ค. 53จะจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมสำหรับ Storge EMC CX4-480 จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารได้ ตั้งแต่บัดนี้ ? 16 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2141-4019

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) - ประกวดราคา (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.103/23 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2554 สายทางในความควบคุมของแขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนตระการฟืชผล-เขมราฐ ระหว่าง กม.10+900-กม.17+500 ปริมาณงาน 6.600 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) กรมทางหลวง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-321484

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา - ประมูล (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.154, ก.154.1/24 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ คือ 1.รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 14 คัน และ 2.รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซลแบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. พร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 2 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 074-303108-9

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ประสงค์ (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.181, ก.181.1,ก.181.1.1/26 ต.ค. 53จะจ้างโครงการจ้างประเมินผลเพื่อการปรับปรุงระบบโปรแกรม SAP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองในวันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2141-4019

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด - สอบราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.508,508.1/21 ต.ค.53 ซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 162 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-520230 ต่อ 110

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - สอบราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ก.91/22 ต.ค. 53ซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 1 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 หรือสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2679-0038-9

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) - ประกวดราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.557/22 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงปี 2554 ในสายทางควบคุมของแขวงการทางสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ? ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.6+000 ? กม.10+055 ปริมาณงาน 4.055 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-321484

กรมทรัพยากรธรณี - ประกวดราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.510,510.1,510.1.1/21 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรธรณี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0-26219586-7

กรมการค้าภายใน - สอบราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ก.93/22 ต.ค. 53ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2547-5446

กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) - ประกวดราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.559/22 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง) ? นุโพ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+300 ? กม.15+145 ปริมาณงาน 24,520.00 ตารางเมตร รายละเอียด 11 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.055-547022

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ช.512/21 ต.ค.53ซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 ประเภท ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอรับเอกสารตั้งแต่ 22 ? 27 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-322555-70 ต่อ 2535

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ก.95, ก.95.1/22 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง และเครื่องอัดอากาศ รวม 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-7600 ต่อ 93017

กรมพลศึกษา - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ช.561/22 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กองกลาง กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ โทร.0-22143170

จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี - ประมูล (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ช.514/21 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมวด A เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ,หมวด B เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม แคร่สั้น และหมวด C เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-247999

จังหวัดอุดรธานี โดยโรงพยาบาลอุดรธานี - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ก.96/22 ต.ค. 53ซื้อยาเพื่อใช้ในงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย รายการ Parenteral nutrition ชนิด All in one 1440 ml. จำนวน 4900 ถุง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ถนนเพาะนิยม จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-245555 ต่อ 1144

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี
ราคา 0 บาท
konnua / โทร 053132670
ผ้าถุงไหมมัดหมี่ ผ้าถุงไหมมัดหมี่
ราคา 990 บาท
http://nammonzad.hi5.com / โทร 086-5396127
ขายเครื่องประดับ,ต่างหู,สร้อมข้อมือ,แหวน,กระเป๋า,แบบเกาหลี ขายเครื่องประดับ,ต่างหู,สร้อมข้อมือ,แหวน,กระเป๋า,แบบเกาหลี
ราคา 39 บาท
honey-shopping / โทร 084-0501454
เครื่องประดับ ต่างหูเก๋ สร้อยข้อมือสุดเปรี้ยว กระเป๋าสะพายข้างใบกระทัดรัดแสนสวย เครื่องประดับ ต่างหูเก๋ สร้อยข้อมือสุดเปรี้ยว กระเป๋าสะพายข้
ราคา 299 บาท
shop/honey-shopping / โทร 084-0501454
ขายเครื่องประดับ,ต่างหู,สร้อมข้อมือ,แหวน,กระเป๋า,แบบเกาหลี ขายเครื่องประดับ,ต่างหู,สร้อมข้อมือ,แหวน,กระเป๋า,แบบเกาหลี
ราคา 229 บาท
Honey_shopping / โทร 084-0501454
ถูกมาก ขาย ที่ดิน ติดคลอง ใกล้ทะเล ในราคาที่ ถูก ที่สุด (เจ้าของขายเอง) ถูกมาก ขาย ที่ดิน ติดคลอง ใกล้ทะเล ในราคาที่ ถูก ที่สุด (เจ้
ราคา 580000 บาท
สัญญา / โทร 0867700086
ขายเครื่องพิมพ์บัตร EDIsecure? DCP 240+ Direct Card Printer EDIsecure DCP240+ เค ขายเครื่องพิมพ์บัตร EDIsecure? DCP 240+ Direct Card Printer
ราคา 55000 บาท
CS REtail System Co., Ltd. / โทร 025392650-025392657-025392906-025392838
ขายเครื่องพิมพ์บัตร EDIsecure? XID 580ie Retransfer Printer The Professional Lin ขายเครื่องพิมพ์บัตร EDIsecure? XID 580ie Retransfer Printer
ราคา 220000 บาท
CS Retail System Co., Ltd. / โทร 025392650-025392657-025392606-025392838
ขายแมกซ์เดิม Altis พร้อมยาง Goodyear ขายแมกซ์เดิม Altis พร้อมยาง Goodyear
ราคา 6000 บาท
กรพงศ์ / โทร 080-2213125 , 080-2900257
ขายพวงมาลัยเดิม altis ตัว Top ลายไม้ (มี Air Bag) ขายพวงมาลัยเดิม altis ตัว Top ลายไม้ (มี Air Bag)
ราคา 5000 บาท
กรพงศ์ / โทร 080-2213125 , 080-2900257
เสื้อผ้านำเข้าCH HK เสื้อผ้านำเข้าCH HK
ราคา 250 บาท
แม่น้องโน๊ต / โทร 087-590-9034
Yeansfashion09 จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น Yeansfashion09 จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น
ราคา 200 บาท
คุณหญิง / โทร 0816218681