ข่าวประกวดราคา

บริษัท การบินไทย จำกัด - สอบราคา (Thu 28 Oct 2010)
รับที่ ก.131/23 ต.ค. 53ว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อพิมพ์งานตำราและงานเอกสารต่าง ๆ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด ประจำหน่วยงาน TX-D ฝ่ายช่าง ดอนเมือง จำนวน 1 คน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ? 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2545-3251

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ - สอบราคา (Thu 28 Oct 2010)
รับที่ ส.563/26 ต.ค.53ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 1 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2904 7604

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส - ยกเลิก (Thu 28 Oct 2010)
รับที่ ส.588/27 ต.ค.53ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 6 คัน ตามเลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 - ประกวดราคา (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.102/23 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ของแขวงการทางเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2138(ไร่ทาม) ? บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (สงเปือย) ระหว่าง กม.14+000 - กม.18+950 ปริมาณงาน 45,150 ตร.ม.ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 28 ตุลาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737033(ต่อ 21)

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 - ประกวดราคา (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.152/24 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน กม.12+000(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์) ? แยกไปศรีเทพ ระหว่าง กม.17+950 - กม.22+500 ปริมาณงาน 41,115 ตร.ม.ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737033(ต่อ 21)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ประสงค์ (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.179, ก.179.1,ก.179.1.1/26 ต.ค. 53จะจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมสำหรับ Storge EMC CX4-480 จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารได้ ตั้งแต่บัดนี้ ? 16 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2141-4019

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) - ประกวดราคา (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.103/23 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2554 สายทางในความควบคุมของแขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนตระการฟืชผล-เขมราฐ ระหว่าง กม.10+900-กม.17+500 ปริมาณงาน 6.600 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) กรมทางหลวง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-321484

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา - ประมูล (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.154, ก.154.1/24 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ คือ 1.รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 14 คัน และ 2.รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซลแบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. พร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 2 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 074-303108-9

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ประสงค์ (Wed 27 Oct 2010)
รับที่ ก.181, ก.181.1,ก.181.1.1/26 ต.ค. 53จะจ้างโครงการจ้างประเมินผลเพื่อการปรับปรุงระบบโปรแกรม SAP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองในวันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2141-4019

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด - สอบราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.508,508.1/21 ต.ค.53 ซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 162 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-520230 ต่อ 110

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - สอบราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ก.91/22 ต.ค. 53ซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 1 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 หรือสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2679-0038-9

กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) - ประกวดราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.557/22 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงปี 2554 ในสายทางควบคุมของแขวงการทางสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ? ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.6+000 ? กม.10+055 ปริมาณงาน 4.055 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-321484

กรมทรัพยากรธรณี - ประกวดราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.510,510.1,510.1.1/21 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรธรณี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0-26219586-7

กรมการค้าภายใน - สอบราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ก.93/22 ต.ค. 53ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2547-5446

กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) - ประกวดราคา (Tue 26 Oct 2010)
รับที่ ช.559/22 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง) ? นุโพ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+300 ? กม.15+145 ปริมาณงาน 24,520.00 ตารางเมตร รายละเอียด 11 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.055-547022

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ช.512/21 ต.ค.53ซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 ประเภท ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอรับเอกสารตั้งแต่ 22 ? 27 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-322555-70 ต่อ 2535

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ก.95, ก.95.1/22 ต.ค. 53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง และเครื่องอัดอากาศ รวม 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-7600 ต่อ 93017

กรมพลศึกษา - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ช.561/22 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กองกลาง กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ โทร.0-22143170

จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี - ประมูล (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ช.514/21 ต.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมวด A เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ,หมวด B เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม แคร่สั้น และหมวด C เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-247999

จังหวัดอุดรธานี โดยโรงพยาบาลอุดรธานี - ประกวดราคา (Mon 25 Oct 2010)
รับที่ ก.96/22 ต.ค. 53ซื้อยาเพื่อใช้ในงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย รายการ Parenteral nutrition ชนิด All in one 1440 ml. จำนวน 4900 ถุง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ถนนเพาะนิยม จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-245555 ต่อ 1144

ูรถตู้ติดแก๊ส LPG ให้เช่าพร้อมคนขับ พร้อมสุนทรียภาพครบครัน ูรถตู้ติดแก๊ส LPG ให้เช่าพร้อมคนขับ พร้อมสุนทรียภาพครบครัน
ราคา 1500 บาท
คุณอ๊อด / โทร 0811464766
laminate thai พื้นไม้ลามิเนต พืื้นไม้ลามิเนท พื้น ไม้ บันไดสำเร็จ บันไดไม้ลามิเนท กระเบื้องยาง  ม่าน ฉาก พรม ราคาถูก เริ่มต้นที่ 290 บาท รับประกันผลงาน จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี laminate thai พื้นไม้ลามิเนต พืื้นไม้ลามิเนท พื้น ไม้ บันไดส
ราคา 290 บาท
สุภารัตน์ (เอ๋) 081-580-9222 / โทร 081-580-9222, 081-552-7574
ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้ง 550 บาท กระเบื้องยาง ตรม.ละ 125 บาทพร้อมจัดส่ง ดูราฟลอร์ พรม วอลล์ ฉากกั้นห้อง ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้
ราคา 290 บาท
สุภารัตน์ (เอ๋) 081-580-9222 / โทร 081-580-9222, 081-552-7574
ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้ง 550 บาท กระเบื้องยาง ตรม.ละ 125 บาทพร้อมจัดส่ง ดูราฟลอร์ พรม วอลล์ ฉากกั้นห้อง ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้
ราคา 290 บาท
สุภารัตน์ (เอ๋) 081-580-9222 / โทร 081-580-9222, 081-552-7574
ฟาร์มาซีครีมแก้ปัญหากระ,ฝ้า, หน้าหมองคล้ำ,สิวอุดตัน Pharmacy Cream ฟาร์มาซีครีมส ฟาร์มาซีครีมแก้ปัญหากระ,ฝ้า, หน้าหมองคล้ำ,สิวอุดตัน Pharmacy
ราคา 95 บาท
หน่อย ฟาร์มาซีครีม / โทร 0271-04900#2
ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้ง 550 บาท กระเบื้องยาง ตรม.ละ 125 บาทพร้อมจัดส่ง ดูราฟลอร์ พรม วอลล์ ฉากกั้นห้อง ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้
ราคา 290 บาท
สุภารัตน์ (เอ๋) 081-580-9222 / โทร 081-580-9222, 081-552-7574
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ
ราคา 0 บาท
ธิติอร การ์เม้น / โทร 028977211
จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม (HandMade) จากเชียงใหม่ เป็น ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม (HandMade) จากเชียงใหม่ เป็น ของตกแต่ง
ราคา 25 บาท
นิว / โทร 086-6709822, 053-433094
จำหน่าย ปลีก-ส่ง อาหารเสริมผิวสวยหุ่นดี กลูต้า แอลคาร์ บาชิ ลิโซ่ จำหน่าย ปลีก-ส่ง อาหารเสริมผิวสวยหุ่นดี กลูต้า แอลคาร์ บาชิ
ราคา 48 บาท
โบว์ / โทร 0864068244
ขาย กลูต้าไธโอน Ivory caps กลูตาไธโอน กลูต้าเจล กลูต้าh2o เพื่อผิวขาว ขาย กลูต้าไธโอน Ivory caps กลูตาไธโอน กลูต้าเจล กลูต้าh2o เพ
ราคา 100 บาท
บ้านเภสัช / โทร 086-5240188
จำหน่าย-ออกแบบ-ตกแต่ง ระบบไฟแอลอีดี จำหน่าย-ออกแบบ-ตกแต่ง ระบบไฟแอลอีดี
ราคา 0 บาท
คุณนฤพล / โทร 02-8128510-1
แหล่งซื้อ-ขาย ที่ดินเปล่า ที่ดินสร้างโรงงาน ที่ดินเหมาะลงทุน ที่ดินติดแม่น้ำ ที่ แหล่งซื้อ-ขาย ที่ดินเปล่า ที่ดินสร้างโรงงาน ที่ดินเหมาะลงทุน
ราคา 999 บาท
ณัฐติกาญจน์ / โทร 0890053539