UnicornFurniture

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประกวดราคา

บริษัท / องค์กร : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเภท : ประกวดราคา
สินค้า : อื่นๆ
รายละเอียด : รับที่ ส.838, ส.838.1, ส.838.1.1/27 พ.ย.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงชนิด 64 ภาพ พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านประสาทวิทยา จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 7075-83 ต่อ 2242, 2292
วันที่ลงประกาศ : Tue 30 Nov 2010
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Mon 09 Mar 2009)
รับที่ ช.217,217.1,217.1.1/7 มี.ค.52ซื้อรถนั่งคนพิการ จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 17 ? 20 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25918258

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Thu 02 Apr 2009)
รับที่ ว.10,10.1,10.1.1/1 เม.ย.52ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital Fluoroscopic System) สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 7 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-3423 ต่อ 1201,1202

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Wed 22 Apr 2009)
รับที่ ช.294,294.1,294.1.1/21 เม.ย.52ซื้อรถฉุกเฉินทาง การแพทย์ (Critical Care Unit) จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25918258

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Sun 26 Apr 2009)
รับที่ ว.289,289.1,289.1.1/24 เม.ย.52ซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital Fluoroscopic System) สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลื่อนวันยื่นซองเป็นวันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-3423 ต่อ 1201-2

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Mon 27 Apr 2009)
รับที่ ช.615,615.1,615.1.1/25 เม.ย.52ซื้อวัสดุส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม จำนวน 13 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25918258

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Tue 28 Apr 2009)
รับที่ ว.328/25 เม.ย.52จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเป็นอาคาร คสล .2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 30 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-268037-41 ต่อ 112,114

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Wed 20 May 2009)
รับที่ ช.549,549.1,549.1.1/19 พ.ค.52ซื้อยารวมของสถานพยาบาลกรมการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่ 20-29 พฤษภาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25918258

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Thu 25 Jun 2009)
รับที่ ช.675,675.1/24 มิ.ย.52ซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดสองพลังงานพร้อมชุดบังคับลำรังสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารบำบัดและส่งเสริมคุณภาพ ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-317133 หรือที่ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25918258

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Wed 15 Jul 2009)
รับที่ ก.161/13 ก.ค. 52ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) จำนวน 1 หลัง ที่ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 20 ? 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-285610-5 ต่อ 315,318

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกวดราคา (Tue 11 Aug 2009)
รับที่ ช.277,277.1,277.1.1/8 ส.ค.52ซื้อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง กรมการแพทย์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศแรงงาน ต่างด้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 11 ? 18 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25918258

กล้องและอุปกรณ์
เกมส์ / ของเล่น
อสังหาริมทรัพย์
บันเทิง / ภาพยนตร์ / เพลง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หนังสือ
ต้นไม้ / สัตว์เลี้ยง
อาหาร
ท่องเที่ยว
ขายตรง / อาหารเสริม

มือถือ / อุปกรณ์สื่อสาร
คอมพิวเตอร์
แฟชั่น / เสื้อผ้า / กระเป๋า
ของที่ระลึก / ของสะสม
เฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่งบ้าน
เครื่องเขียน / อุปกรณ์สำนักงาน
แม่และเด็ก / สุขภาพ
ยานพาหนะ
กีฬา
อื่นๆ

สีเรืองแสง สว่างใช้งานง่าย ทาศูนย์ปืน ทาวัสดุหรือโลหะ มองเห็นในที่มืดGlow สีเรืองแสง สว่างใช้งานง่าย ทาศูนย์ปืน ทาวัสดุหรือโลหะ มองเห็
ราคา 100 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
สีเรืองแสง สว่างใช้งานง่าย ทาศูนย์ปืน ทาวัสดุหรือโลหะ มองเห็นในที่มืดGlow สีเรืองแสง สว่างใช้งานง่าย ทาศูนย์ปืน ทาวัสดุหรือโลหะ มองเห็
ราคา 130 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
 ชุดเพ้นท์เสื้อเรืองแสง เจ๋งมากๆเลย ชุดเพ้นท์เสื้อเรืองแสง เจ๋งมากๆเลย
ราคา 170 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
 สติกเกอร์เรืองแสง สว่างใช้งานง่าย สติกเกอร์เรืองแสง สว่างใช้งานง่าย
ราคา 140 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
แท่งเรืองแสงแบบหนาพิเศษมี 3สี ในอันเดียวเป็นกำไลก็ได้ ลดล้างสต๊อค แท่งเรืองแสงแบบหนาพิเศษมี 3สี ในอันเดียวเป็นกำไลก็ได้ ลดล้าง
ราคา 350 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
รองเท้า Nike Air Force 1 Pink Hulk Bespoke รองเท้า Nike Air Force 1 Pink Hulk Bespoke
ราคา 2900 บาท
ปุ้ม / โทร 080-622-3464
แท่งเรืองแสงขนาด 8" ทำเป็นกำไลก็ได้น่ารักมากๆ แท่งเรืองแสงขนาด 8" ทำเป็นกำไลก็ได้น่ารักมากๆ
ราคา 350 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
แท่งไฟเรืองแสงแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ สว่างน่ารักมากๆ แท่งไฟเรืองแสงแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ สว่างน่ารักมากๆ
ราคา 65 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
ท่งเรืองแสงขนาด 6" สว่างมีสายคล้องคอ  ลดล้างสต๊อค ท่งเรืองแสงขนาด 6" สว่างมีสายคล้องคอ ลดล้างสต๊อค
ราคา 35 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
Belong2U.Com เสื้อ เสื้อกันหนว กางเกง  และสิ้นค้าอื่นๆ มากกว่า 4,000รายการ Belong2U.Com เสื้อ เสื้อกันหนว กางเกง และสิ้นค้าอื่นๆ มากกว
ราคา 3300 บาท
ปุ้ม / โทร 080-622-3464
น้ำแข็งเรืองแสง แบบใช้ครั้งเดียว ผับ ลานเบียร์ อีเวนท์ ได้ทุกงาน มาใหม่ น้ำแข็งเรืองแสง แบบใช้ครั้งเดียว ผับ ลานเบียร์ อีเวนท์ ได้ทุ
ราคา 30 บาท
AmHere / โทร 083-9977987
longchamp ไซส์ S หูยาว สี Chocolate longchamp ไซส์ S หูยาว สี Chocolate
ราคา 3400 บาท
a2ushop / โทร 0849224438
longchamp ไซส์ S หูยาว สี Navy Blue ของแท้ longchamp ไซส์ S หูยาว สี Navy Blue ของแท้
ราคา 3400 บาท
a2ushop / โทร 0849224438
อาหารลดความอ้วนแบบง่ายๆ 3-20 กก. สูตรนี้ผลถาวร วิธีลดเอวสะโพก ลดห่วงยาง ลดหุ่นทั อาหารลดความอ้วนแบบง่ายๆ 3-20 กก. สูตรนี้ผลถาวร วิธีลดเอวสะโพ
ราคา 1500 บาท
easy4diet / โทร 0813578446
บ้านเก็บตะวัน โฮมสเตย์ ณ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บ้านเก็บตะวัน โฮมสเตย์ ณ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ราคา 450 บาท
ลุงยศ / โทร 0819217644
ขายส่ง บิ๊กอาย GEO 100 คู่คู่ละ 240 บาทเท่านั้น พร้อมส่งไม่ต้องพรีออเดอร์ ขายส่ง บิ๊กอาย GEO 100 คู่คู่ละ 240 บาทเท่านั้น พร้อมส่งไม่ต
ราคา 240 บาท
แอร์ / โทร 0813487306
ขายส่ง Barbie บิ๊กอาย 15.5 บิ๊กอาย 17.0 คู่ละ 400 บาทขั้นต่ำ 25 คู่เท่านั้น ขายส่ง Barbie บิ๊กอาย 15.5 บิ๊กอาย 17.0 คู่ละ 400 บาทขั้นต่ำ
ราคา 400 บาท
แอร์ / โทร 0813487306
บิ๊กอาย GEO,Seeshell,Vassen,Barbie 15.5,17.0 ราคาถูก เริ่มต้นที่ 480 บาทเท่านั้น บิ๊กอาย GEO,Seeshell,Vassen,Barbie 15.5,17.0 ราคาถูก เริ่มต้
ราคา 480 บาท
ไอซ์ / โทร 0897942447