UnicornFurniture

เทศบาลตำบลทรายขาว

ข่าวประกวดราคา

บริษัท / องค์กร : เทศบาลตำบลทรายขาว
ประเภท : สอบราคา
สินค้า : ก่อสร้าง
รายละเอียด : รับที่ ช.720/25 ส.ค.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายสะพานซอย 3 ? แยกบ้านบน หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมป้ายโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131
วันที่ลงประกาศ : Wed 26 Aug 2009
เทศบาลตำบลทรายขาว - ประมูล (Fri 14 Aug 2009)
รับที่ ช.424/13 ส.ค.52จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองศึกษา เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 111

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 10 Sep 2009)
รับที่ ช.417/9 ก.ย.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้ช่วยแสวง ? สุดเขตเทศบาลฯ หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,385 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 10 Sep 2009)
รับที่ ช.416/9 ก.ย.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงสยามบ้านครูแดง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 749.40 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 10 Sep 2009)
รับที่ ส.885/9 ก.ย.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านลุง สยามบ้านครูแดง) หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 21 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 10 Sep 2009)
รับที่ ส.884/9 ก.ย.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยผู้ช่วย แสวง-สุดเขตเทศบาลฯ) หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 21 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Fri 09 Oct 2009)
รับที่ ช.192/8 ต.ค.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล (ซอยลุงช้าง) หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พื้นที่เคปซีลไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจรและป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 15 Oct 2009)
รับที่ ช.307/14 ต.ค.52ซื้ออาหารเสริม นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 15 Oct 2009)
รับที่ ส.528/14 ต.ค.52ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 130,398 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 40,512 กล่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Thu 11 Feb 2010)
รับที่ ส.960/10 ก.พ.53ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีโทร.0 3942 1466 ถึง 69

เทศบาลตำบลทรายขาว - สอบราคา (Sat 27 Feb 2010)
รับที่ ส.351/26 ก.พ.53จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 24 เชื่อมถนนหลักพิกุลรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,303.50 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 11 มีนาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131

กล้องและอุปกรณ์
เกมส์ / ของเล่น
อสังหาริมทรัพย์
บันเทิง / ภาพยนตร์ / เพลง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หนังสือ
ต้นไม้ / สัตว์เลี้ยง
อาหาร
ท่องเที่ยว
ขายตรง / อาหารเสริม

มือถือ / อุปกรณ์สื่อสาร
คอมพิวเตอร์
แฟชั่น / เสื้อผ้า / กระเป๋า
ของที่ระลึก / ของสะสม
เฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่งบ้าน
เครื่องเขียน / อุปกรณ์สำนักงาน
แม่และเด็ก / สุขภาพ
ยานพาหนะ
กีฬา
อื่นๆ

พาเลทมือสอง พาเลทมือสอง
ราคา 450 บาท
คุณหน่อย / โทร 081-3414486
นักสืบณรงค์ นักสืบ ของคนไทยเพื่อคนไทย 0845020688 นักสืบณรงค์ นักสืบ ของคนไทยเพื่อคนไทย 0845020688
ราคา 0 บาท
preeya / โทร 084-5020688
กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้าไฮเทค รุ่นใหม่ มีกุ๊นขอบเพิ่ม กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้าไฮเทค รุ่นใหม่ มีกุ๊นขอบเพิ่ม
ราคา 250 บาท
pat / โทร 0863143238
สูตรลดน้ำหนักด้วยตัวเอง 3-20 กก. เทคนิคลดความอ้วน วิธีการลดต้นขาและน่อง ลดไขมันห สูตรลดน้ำหนักด้วยตัวเอง 3-20 กก. เทคนิคลดความอ้วน วิธีการลดต
ราคา 1500 บาท
easy4diet / โทร 0813578446
ตัวแรงที่สุด Diva Ultralite Softgel สูตรใหม่ ลดไวโดยไร้ผลข้างเคียง ตัวแรงที่สุด Diva Ultralite Softgel สูตรใหม่ ลดไวโดยไร้ผลข้า
ราคา 850 บาท
We Are Variety / โทร 086-56-77-888
เสื้อผ้าเกาหลี เสื้อผ้าเกาหลี
ราคา 550 บาท
กนกวรรณ / โทร 0815628341
มองหาแฟรนไชส์ใหม่ ๆ  ไม่ซ้ำใคร มองหาเรา แฟรนไชส์โรตีกรอบอาบัง (A Bung) มองหาแฟรนไชส์ใหม่ ๆ ไม่ซ้ำใคร มองหาเรา แฟรนไชส์โรตีกรอบอาบั
ราคา 10000 บาท
Ron / โทร 0897707333
ขายคลอโรฟิลล์GREEN MAGIC830บาททั่วประเทศ ขายคลอโรฟิลล์GREEN MAGIC830บาททั่วประเทศ
ราคา 830 บาท
ณยส / โทร 024249552 0876758832
***ขายที่ดินทำเลดีย่านบางบัวทอง-สุพรรณบุรี กู้ 100 % เต็ม*** ***ขายที่ดินทำเลดีย่านบางบัวทอง-สุพรรณบุรี กู้ 100 % เต็ม***
ราคา 9000 บาท
ขวัญชีวี / โทร 0851392696
บริการรถรับจ้าง 4ล้อใหญ่รับจ้าง 6ล้อรับจ้าง รถเฮี๊ยบรับจ้าง รับขนของ ขนส่งสินค้า บริการรถรับจ้าง 4ล้อใหญ่รับจ้าง 6ล้อรับจ้าง รถเฮี๊ยบรับจ้าง
ราคา 1500 บาท
นุ้ย / โทร 0816154151
เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี ราคาเบาๆ พร้อมโปรฯ แรงๆ เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี ราคาเบาๆ พร้อมโปรฯ แรงๆ
ราคา 170 บาท
นา / โทร 0805285058
ครีมสาหร่าย ครีมโสม ครีมสาหร่าย ครีมโสม
ราคา 690 บาท
กิ๊ฟ / โทร 0850996699
RS-232 SERIAL CABLE for PRINTER (www.mb-globalreach.co.th) RS-232 SERIAL CABLE for PRINTER (www.mb-globalreach.co.th)
ราคา 0 บาท
คุณไพทูลย์ / โทร 0838458835
SolarCell Charger SolarCell Charger
ราคา 0 บาท
คุณไพทูลย์ มีชูเวท / โทร 08-3845-8835
TELCO RJ-21 CONNECTOR ASSEMBLY  (www.mb-globalreach.co.th) TELCO RJ-21 CONNECTOR ASSEMBLY (www.mb-globalreach.co.th)
ราคา 0 บาท
คุณไพทูลย์ / โทร 0838458835
USB CABLE 2.0 HI-SPEED CABLE LENGTH= 1.80 Metter (www.mb-globalreach.co.th) USB CABLE 2.0 HI-SPEED CABLE LENGTH= 1.80 Metter (www.mb-glo
ราคา 0 บาท
คุณไพทูลย์ / โทร 0838458835
CISCO EQUIVALENT CABLE P/N CAB-SSV35MT (www.mb-glob CISCO EQUIVALENT CABLE P/N CAB-SSV35MT (www.mb-glob
ราคา 0 บาท
คุณไพทูลย์ / โทร 0838458835
VGA MONITOR CABLE PROJECTOR CABLE (www.mb-global VGA MONITOR CABLE PROJECTOR CABLE (www.mb-global
ราคา 0 บาท
คุณไพทูลย์ / โทร 0838458835