UnicornFurniture

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประกวดราคา

บริษัท / องค์กร : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภท : ประมูล
สินค้า : คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายละเอียด : รับที่ ช.227/7 ส.ค.52ซื้อพร้อมติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ระบบส่งภาพทางไกลในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 8 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493
วันที่ลงประกาศ : Mon 10 Aug 2009
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Thu 19 Feb 2009)
รับที่ ส.523/18 ก.พ.52ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ สายบ้านดงกลาง ตำบลเกาะแก้ว ถึงบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Thu 19 Feb 2009)
รับที่ ส.522/18 ก.พ.52ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ สายบ้านส้มโฮงเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลหินกอง ถึงบ้านโพนย่านาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Thu 19 Feb 2009)
รับที่ ช.538/18 ก.พ.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรเคปซีล สายบ้านส้มโฮงเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลหินกอง ? บ้นโพนย่านาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2552 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Thu 19 Feb 2009)
รับที่ ช.537/18 ก.พ.52จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรเคปซีล สายบ้านดงกลาง ตำบลเกาะแก้ว ? บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2552 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Thu 02 Apr 2009)
รับที่ ก.16/1 เม.ย.52ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวนนักเรียน 265 คน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 8 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Fri 03 Apr 2009)
รับที่ ช.36/1 เม.ย.52จ้างเหมาประกอบอาหารของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวนนักเรียน 265 คน ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม ? 11 ตุลาคม 2552 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2552 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Mon 10 Aug 2009)
รับที่ ช.205/7 ส.ค.52ซื้อพร้อมติดตั้งจนสามารถใช้งานได้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ระบบส่งภาพทางไกลในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 8 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Mon 10 Aug 2009)
รับที่ ช.226/7 ส.ค.52จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง ที่โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Mon 10 Aug 2009)
รับที่ ช.204/7 ส.ค.52จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง ที่โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ประมูล (Mon 05 Oct 2009)
รับที่ ส.370/4 ต.ค.52ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวนนักเรียน 243 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 รวม 149 วัน กับ 1 มื้อ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้?9 ตุลาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493

กล้องและอุปกรณ์
เกมส์ / ของเล่น
อสังหาริมทรัพย์
บันเทิง / ภาพยนตร์ / เพลง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หนังสือ
ต้นไม้ / สัตว์เลี้ยง
อาหาร
ท่องเที่ยว
ขายตรง / อาหารเสริม

มือถือ / อุปกรณ์สื่อสาร
คอมพิวเตอร์
แฟชั่น / เสื้อผ้า / กระเป๋า
ของที่ระลึก / ของสะสม
เฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่งบ้าน
เครื่องเขียน / อุปกรณ์สำนักงาน
แม่และเด็ก / สุขภาพ
ยานพาหนะ
กีฬา
อื่นๆ

ขายตู้ปลา 72*24*24 กับ 67*24*24 ขายตู้ปลา 72*24*24 กับ 67*24*24
ราคา 17000 บาท
kungking / โทร 0844466847
COLLAGEN 100 %   NC24 COLLAGEN 100 % NC24
ราคา 3700 บาท
นะ / โทร 08-64653323
Plarry platinum day cream Plarry platinum day cream
ราคา 1800 บาท
วุ้นเส้น / โทร 081-553-6309
Plarry platinum night cream Plarry platinum night cream
ราคา 1800 บาท
วุ้นเส้น / โทร 081-553-6309
Plarry revitalizing eye serum Plarry revitalizing eye serum
ราคา 1800 บาท
วุ้นเส้น / โทร 081-553-6309
Plarry-hydrating serum concentrated with gold flake + Q10 Plarry-hydrating serum concentrated with gold flake + Q10
ราคา 1800 บาท
วุ้นเส้น / โทร 081-553-6309
ขายเครื่องสำอางค์เกาหลี Etude Skinfood Beauty Credit ราคาถูก ของแท้ 100% ขายเครื่องสำอางค์เกาหลี Etude Skinfood Beauty Credit ราคาถูก
ราคา 0 บาท
อุ้ม / โทร 0859633393
ฟรี !!! สูตรลับความงามของนางแบบเมืองไทย ฟรี !!! สูตรลับความงามของนางแบบเมืองไทย
ราคา 0 บาท
We Are Variety / โทร 086-56-77-888
ผอม..เพรียว..เรียว..สาว..ผิวขาว..ใส..ไร้ริ้วรอย..Sexy ทันใจ ใน 7 วัน ผอม..เพรียว..เรียว..สาว..ผิวขาว..ใส..ไร้ริ้วรอย..Sexy ทันใจ
ราคา 0 บาท
We Are Variety / โทร 086-56-77-888
 Reduce รีดิว 15 mg ยาลดน้ำหนักสลายไขมันที่ดารานิยมรับประทาน ได้ผลจริง ไม่โยโย่ Reduce รีดิว 15 mg ยาลดน้ำหนักสลายไขมันที่ดารานิยมรับประทาน
ราคา 280 บาท
WWW.WHITESKINZECRET.COM / โทร 087-565-2447
บริการ..ติดตั้งระบบท่อเคมีป้องกันปลวก บริการ..ติดตั้งระบบท่อเคมีป้องกันปลวก
ราคา 0 บาท
สรวงสวรรค์ ซอมิ่งเมือง / โทร 081-405-9851
บริการ..กำจัดปลวก และ แมลง บริการ..กำจัดปลวก และ แมลง
ราคา 0 บาท
สรวงสวรรค์ ซอมิ่งเมือง / โทร 081-405-9851
บริษัทกำจัดปลวก และ แมลง บริษัทกำจัดปลวก และ แมลง
ราคา 0 บาท
สรวงสวรรค์ ซอมิ่งเมือง / โทร 081-405-9851
1 ในนางแบบ ที่เป็นลูกค้าของเรา We Are Variety 1 ในนางแบบ ที่เป็นลูกค้าของเรา We Are Variety
ราคา 0 บาท
We Are Variety / โทร 086-56-77-888
เครื่องรีดหลังคาเหล็ก เมทัลชีต อลูซิง รีดลอนหลังคา เครื่องรีดหลังคาเหล็ก เมทัลชีต อลูซิง รีดลอนหลังคา
ราคา 1000000 บาท
คุณ ชลิต / โทร 0862138672
สาวผิวขาว เนียน ใส 1 ในลูกค้าของเรา We Are Variety สาวผิวขาว เนียน ใส 1 ในลูกค้าของเรา We Are Variety
ราคา 100 บาท
We Are Variety / โทร 086-56-77-888
ลดอีก 10% น้ำหอมที่รวมเอาความเป็นผู้หญิงของสาวสวยสะท้านโลก PARIS HILTON Perfume1 ลดอีก 10% น้ำหอมที่รวมเอาความเป็นผู้หญิงของสาวสวยสะท้านโลก P
ราคา 1550 บาท
www.mjewelry2u.com / โทร 0813-756500
ขายเสื้อผ้าสำหรับน้องblythe ขายเสื้อผ้าสำหรับน้องblythe
ราคา 360 บาท
ning / โทร 084-1607009